Nuk keni asnjë produkt në shportë
empty-cart

Nuk keni asnjë produkt në shportë

Shtypni butonin më poshtë për të shfletuar katalogun e produkteve.

Shfleto katalogun
image Njoftim! dërguar tani

Hej! Duket sikur ti nuk ke një llogari

Regjistrohu më poshtë për të përfituar nga gama e gjërë e shërbimeve që PortaliStudentor.al ofron!
Responsive image
avatar Kleardo Dura
11 orë mësimore

Analiza Matematike 1 - Përgatitje për provimin e sezonit

Kursi i Analizës Matematike 1 synon që të përgatisë të gjithë studentët e vitit të parë që studiojnë pranë Universitetit Politeknik të Tiranës si edhe Fakultetit të Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës, me të gjitha njohuritë që u duhen në mënyrë që të arrijnë rezultate të larta në provimin përfundimtar.

I përshtatshëm për:

Të gjitha degët që kanë lëndën "Analizë Matematike 1" FSHN, UT, Fizikë FSHN, UT, Matematikë FSHN, UT, TIK FSHN, UT, ING. Matematike & Informatike
3,250 Lekë
Nuk është vlerësuar ende
POROSITE ME WHATSAPP
Keni nevojë për ndihmë? Na shkruani në WhatsApp duke shtypur butonin majtas.
Vlerësimet
Nuk ka asnjë vlerësim
Programi mësimor
Mësimi 1
2 Leksione
Prezantimi i kursit dhe mënyra e të shpjeguarit (FALAS)
0:00:44
Shembull provimi dhe tipet ushtrimeve që do hasni në provim (FALAS)
0:04:26
Mësimi 2
5 Leksione
Hyrja në limite
0:11:05
Limiti i raportit të dy polinomeve kur x shkon në infinit
0:09:23
Limiti i raportit të dy polinomeve kur x shkon në a
0:11:15
Limiti i shprehjeve me rrenjë katrore
0:12:55
Limiti i shprehjeve me rrënjë kubike
0:11:52
Mësimi 3
5 Leksione
Njohja me tabelën e limiteve
0:08:58
Limiti i funksioneve trigonometrike kur x shkon në 0
0:16:38
Persëritje e identiteteve trigonometrike
0:06:15
Limitet e funksioneve trigonometrike kur x->a
0:19:08
Ushtrime trigonometrike të ndërthurura me rrënjë
0:11:46
Mësimi 4
6 Leksione
Hyrje tek limitet e funksioneve logaritmike dhe eksponenciale
0:08:24
Zbritja e dy eksponencialeve
0:10:18
Shembuj ushtrimesh me funksione logaritmike dhe eksponenciale
0:06:41
Vetitë e funksioneve logaritmike
0:01:20
Limiti i funksioneve logaritmike kur x shkon ne a
0:10:56
Përmbledhje
0:01:38
Mësimi 5
5 Leksione
Rregullat për gjetjen e bashkësisë së përcaktimit
0:04:30
Hyrja në vazhdueshmeri si edhe teori
0:04:21
Studimi i vazhdueshmërisë në një pikë
0:08:11
Studimi i vazhdueshmërisë në dy pika
0:38:38
Përmbledhje
0:01:30
Mësimi 6
7 Leksione
Njohja me derivatet dhe shembuj referuar tabelës
0:14:14
Derivati i funksioneve të përbëra
0:11:31
Derivati i funksioneve logaritmike
0:06:04
Derivati i funksioneve të pashtjelluara
0:10:54
Derivati i funksioneve parametrike
0:03:09
Ekuacionet e tangentes dhe pingules
0:09:18
Përmbledhje
0:01:46
Mësimi 7
4 Leksione
Asimptotat e funksionit
0:18:32
Studimi i monotonisë dhe i perkuelshmërisë
0:43:32
Rregulla e L'Hopitalit
0:02:03
Permbledhje
0:01:10
Mësimi 8
4 Leksione
Prezantim me diferencialin
0:01:53
Njohja me integralin, tabela e integraleve (integrale të thjeshta)
0:11:49
Vetia e pavarësisë së trajtës së integralit
0:36:40
Përmbledhje
0:01:20
Mësimi 9
2 Leksione
Integrimi nëpërmjet metodës së zëvendësimit
0:41:44
Përmbledhje
0:01:57
Mësimi 10
3 Leksione
Integrimi me pjesë
0:24:00
Integrimi i thyesave racionalë
0:46:30
Përmbledhje
0:00:44
Mësimi 11
3 Leksione
Integrali i caktuar
0:29:54
Syprina e figurave
0:21:13
Përmbledhje
0:02:20
Mësimi 12
8 Leksione
Njohja me serite numerike
0:04:17
Kriteri i mjaftueshem i konvergjences
0:03:26
Kriteri i Dalamberit
0:04:13
Kriteri i Koshiut
0:02:40
Dy kriteret e krahasimit
0:06:56
Serite alternative
0:03:44
Serite polinomiale
0:19:06
Permbledhje
0:01:48
Mësimi 13
1 Leksion
Provimi përfundimtar i kursit online - Testoni veten!
10 pyetje
Çfarë do të mësosh?

Limitet:

 • Njohja me tabelën e limiteve
 • Trigonometri sipas tabelës së limiteve
 • Përsëritje e identiteteve trigonometrike
 • Limitet e funksioneve trigonometrike kur x->a
 • Ushtrime trigonometrike të ndërthurura me rrënjë

Funksionet eksponenciale dhe logaritmike

 • Hyrje tek limitet e funksioneve logaritmike dhe eksponenciale
 • Zbritja e dy eksponencialeve
 • Shembuj ushtrimesh me funksione logaritmike dhe eksponenciale
 • Rregullat e funksioneve logaritmike
 • Limiti i funksioneve logaritmike kur X shkon në A

Vazhdueshmeria

 • Rregullat per gjetjen e bashkesise se percaktimit
 • Hyrja ne vazhdueshmeri si edhe teori
 • Studimi i vazhdueshmerise ne nje pike
 • Studimi i vazhdueshmerise ne dy pika

Derivatet, Pjesa e pare

 • Njohja me derivatet dhe shembuj referuar tabeles
 • Derivati i funksioneve te perbera
 • Derivati i funksioneve logaritmike
 • Derivati i funksioneve te pashtjelluara
 • Derivati i funksioneve parametrike
 • Ekuacionet e tangentes dhe pingules

Derivatet, Pjesa e dyte

 • Asimptotat e funksionit
 • Studimi i monotonise dhe i perkuelshmerise
 • Rregulla e L'Hopitalit

Integralet

 • Prezantim me diferencialin
 • Njohja me integralin, tabela e integraleve (integrale te thjeshta)
 • Vetia e pavaresise se trajtes se integralit

Integrimi me pjese dhe integrimi i thyesave racionale

 • Integrimi me pjese
 • integrimin e thyesave racionale
 • Integrali i caktuar
 • Syprina e figurave

Serite

 • Njohja me serite numerike
 • Kriteri i mjaftueshem i konvergjences
 • Kriteri i Dalamberit
 • Kriteri i Koshiut
 • Dy kriteret e krahasimit
 • Serite alternative
 • Serite polinomiale
Përshkrim i plotë i produktit

Kursi i Analizës Matematike 1 synon që të përgatisë të gjithë studentët e vitit të parë që studiojnë pranë Universitetit Politeknik të Tiranës si edhe Fakultetit të Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës, me të gjitha njohuritë që u duhen në mënyrë që të arrijnë rezultate të larta në këtë provim. Ky kurs online do ju ndihmojë që të përvetësoni disa nga njohuritë më të nevojshme për provimin final të Analizës Matematike dhe do ju jap shansin që të kuptoni konceptet kyç nëpërmjet shembujve praktikë të dhënë nga instruktori.

Faqja Kryesore
Kurse/Provime
Njoftime
Menu Kryesore

Nuk e keni ende një llogari? Regjistrohuni më poshtë!