Nuk keni asnjë produkt në shportë
empty-cart

Nuk keni asnjë produkt në shportë

Shtypni butonin më poshtë për të shfletuar katalogun e produkteve.

Shfleto katalogun
Shtoni kredite në balancën tuaj

Për momentin, kreditet mund të përdoren për të marrë provime simuluese dhe nuk kanë asnjë funksion tjetër.

Për të marrë më shumë kredite, vizitoni faqet respektive të çdo provimi simulues ku do mund të gjeni edhe paketat që mund të bleni.


image Njoftim! dërguar tani

Hej! Duket sikur ti nuk ke një llogari

Regjistrohu më poshtë për të përfituar nga gama e gjërë e shërbimeve që PortaliStudentor.al ofron!
Responsive image
avatar Idajet Çaushaj
12.3 orë mësimore

Fizike 2 - Përgatitje për provimin e sezonit

Ky kurs online do të trajtojë të gjitha njohuritë që ju duhen në mënyrë që të dilni mirë në provimin përfundimtar të fizikës 2, duke analizuar tipin e ushtrimeve që do të bien në provim dhe duke i zgjidhur ato.

I përshtatshëm për:

Të gjitha degët e UPT që kanë lëndën "Fizikë 2" Të gjitha degët e FSHN, UT që kanë lëndën "Fizikë 2"
3,500 Lekë 4,250 Lekë
-18% ZBRITJE, KURSE 750 LEKË
Nuk është vlerësuar ende
POROSITE ME WHATSAPP
Keni nevojë për ndihmë? Na shkruani në WhatsApp duke shtypur butonin majtas.
Vlerësimet
Nuk ka asnjë vlerësim
Programi mësimor
Mësimi 1
1 Leksion
Teori dhe ushtrime mbi ngarkesat elektrike
00:58:55
Mësimi 2
2 Leksione
Teori, formula të vërtetuara
00:25:24
Zgjidhje ushtrimesh
00:53:51
Mësimi 3
2 Leksione
Teori mbi potencialin elektrik
00:28:11
Zgjidhje ushtrimesh mbi potencialin elektrik
00:37:44
Mësimi 4
3 Leksione
Përkufizimi i kondesatorit
00:07:53
Puna dhe energjia e një kondesatori
00:14:32
Zgjidhje ushtrimesh mbi kapacitetin elektrik
00:39:33
Mësimi 5
4 Leksione
Koncepti i rrymës elektrike
00:05:10
Rezistencat, ligji i Ohmit dhe ligji i Kirkofit
00:09:59
Energjia e qarkut dhe forca elektromotore
00:04:47
Ushtrime në lidhje me rrymën elektrike dhe qarqet e rrymës së vazhduar
00:38:17
Mësimi 6
5 Leksione
Fusha magnetike dhe vijat e saj
00:03:17
Forca e ushtruar nga fusha magnetike
00:07:24
Lëvizja e një ngarkese piksore në fushën magnetike
00:08:58
Momenti i forcës mbi një spirë me rrymë
00:06:13
Ushtrime mbi fushën magnetike
00:49:57
Mësimi 7
6 Leksione
Fusha magnetike e ngarkesave piksore në lëvizje
00:05:04
Fusha elektrike e rrymave elektrike dhe ligji Biot-Savart
00:13:32
Ligji i Gausit
00:06:43
Ligji i Amperit dhe kufizimet e tij
00:08:09
Induksioni i fushës magnetike për një unazë rrethore
00:10:04
Ushtrime mbi burimet e fushës magnetike
00:30:11
Mësimi 8
4 Leksione
Ligji i Faradeit dhe ligji i Lencit
00:07:18
Forca elektromotore dinamike
00:07:54
Induktiviteti
00:02:49
Ushtrime mbi induksionin elektromagnetik
00:37:23
Mësimi 9
4 Leksione
Rryma e zhvendosjes
00:10:16
Ek. Maxwell dhe energjia e valëve elektromagnetike
00:12:54
Zgjidhje ushtrimesh, pjesa e dytë
00:23:52
Zgjidhje ushtrimesh, pjesa e tretë
00:23:52
Mësimi 10
2 Leksione
Pasqyrimi, përthyerja e dritës dhe ligji i Snellit
00:11:51
Ushtrime mbi dritën dhe natyrën e saj
00:45:28
Mësimi 11
2 Leksione
Zgjidhje e tezës së parë
00:35:43
Zgjidhje e tezës së dytë
00:46:04
Çfarë do të mësosh?
 • Ngarkesat elektrike
 • Fusha elektrike, shpërndarja e vazhdueshme e ngarkesave
 • Potenciali elektrik
 • Kapaciteti elektrik
 • Rryma elektrike dhe qarqet e rrymës së vazhduar
 • Fusha magnetike
 • Burimet e fushës magnetike
 • Induksioni elektromagnetik
 • Ekuacionet e Maksuellit dhe valet elektromagnetike
 • Drita dhe natyra e saj
 • Teza provimesh të zgjidhura dhe pyejte provimi model
Përshkrim i plotë i produktit

Kursi i fizikës 2 synon të trajtojë të gjitha temat mësimore që do të përbëjnë bazat e pyetjeve të provimit përfundimtar në këtë lëndë. Ky kurs ndahet ne disa video mësime të ndara në kapituj të caktuar në mënyrë që studentët të përgatiten më së miri për provimin përfundimtar të kësaj lënde.

Ky kurs online do t'ju vijë në ndihmë në mënyrë të konsiderueshme pasi temat e trajtuara fokusohen tërësisht në njohuritë që duhet të keni në mënyrë që të dilni mirë në provimin përfundimtar.

Faqja Kryesore
Kurse/Provime
Njoftime
Menu Kryesore

Nuk e keni ende një llogari? Regjistrohuni më poshtë!