Nuk keni asnjë produkt në shportë
empty-cart

Nuk keni asnjë produkt në shportë

Shtypni butonin më poshtë për të shfletuar katalogun e produkteve.

Shfleto katalogun
Shtoni kredite në balancën tuaj

Për momentin, kreditet mund të përdoren për të marrë provime simuluese dhe nuk kanë asnjë funksion tjetër.

Për të marrë më shumë kredite, vizitoni faqet respektive të çdo provimi simulues ku do mund të gjeni edhe paketat që mund të bleni.


image Njoftim! dërguar tani

Hej! Duket sikur ti nuk ke një llogari

Regjistrohu më poshtë për të përfituar nga gama e gjërë e shërbimeve që PortaliStudentor.al ofron!
Responsive image
avatar Rigersa Aliu
13 orë mësimore

Hyrje në ekonomi - Përgatitje e plotë për provimin përfundimtar

Ky kurs online do të trajtojë të gjitha njohuritë që ju duhen në mënyrë që të shkëlqeni në kolegium dhe provimin përfundimtar të lëndës hyrje në ekonomi, duke trajtuar ushtrime që mund të bien në provim, teza të viteve të kaluara, si edhe të gjitha njohuritë që ju duhen.

I përshtatshëm për:

Financë Informatikë Ekonomike Administrim Biznesi Ekonomiks
3,500 Lekë
5.0/5
POROSITE ME WHATSAPP
Keni nevojë për ndihmë? Na shkruani në WhatsApp duke shtypur butonin majtas.
Vlerësimet

Venera Lilo

Para 7 muajsh

Iris Krypa

Para 7 muajsh
me ka ndihmuar shume
Programi mësimor
Mësimi 1
1 Leksion
Një vështrim i përgjithshëm mbi ekonomiksin (FALAS)
00:10:12
Mësimi 2
5 Leksione
Kërkesa
00:07:56
Oferta
00:05:49
Ekuilibri i tregut
00:10:18
Pohime
00:05:59
Ushtrime
00:18:25
Mësimi 3
4 Leksione
Elasticiteti i kërkesës lidhur me çmimin
00:21:07
Elasticiteti i kërkesës lidhur me të ardhurat
00:05:32
Elasticiteti i tërthortë i kërkesës
00:04:38
Elasticiteti i ofertës lidhur me çmimin
00:13:08
Mësimi 4
6 Leksione
Teoria kardinaliste
00:08:48
Teoria ordinaliste
00:08:44
Teprica konsumatore
00:02:17
Ushtrim - Teoria kardinaliste
00:05:53
Ushtrim - Teoria ordinaliste
00:04:13
Ushtrim kompleks
00:16:50
Mësimi 5
3 Leksione
Funksioni i prodhimit në ASH
00:10:55
Ushtrim - Funksioni i prodhimit ASH
00:04:15
Funksioni i prodhimit në AGJ
00:06:37
Mësimi 6
3 Leksione
Kosto ASH
00:10:07
Kostot AGJ
00:04:16
Ushtrime
00:06:32
Mësimi 7
6 Leksione
Konkurenca e plotë
00:10:49
Ushtrim për konkurencën e plotë
00:09:09
Monopoli
00:16:03
Ushtrim për monopolin
00:10:56
Konkurenca monopolistike
00:29:31
Oligopoli
00:21:15
Mësimi 8
1 Leksion
Tregu i faktorëve të prodhimit
00:12:39
Mësimi 9
4 Leksione
Hyrje në makroekonomi
00:07:36
Matja e GDP
00:07:38
Identitete kryesore makroekonomike
00:04:46
Ushtrim
00:05:00
Mësimi 10
3 Leksione
Kërkesa Agregate (AD)
00:07:03
Oferta Agregate (AS)
00:06:49
Ekuilibri makroekonomik
00:09:55
Mësimi 11
3 Leksione
Konsumi dhe kursimi
00:21:31
Faktoret përcaktues në konsum
00:05:27
Ushtrime
00:30:28
Mësimi 12
3 Leksione
Metoda të ardhurave-shpenzime
00:13:49
Metoda e multiplikatorit
00:24:13
Ushtrime
00:39:11
Mësimi 13
2 Leksione
Papunësia
00:15:15
Ushtrime
00:15:50
Mësimi 14
4 Leksione
Funksionet e parasë
00:10:10
Oferta dhe kërkesa monetare
00:10:26
Bankat dhe llojet e tyre
00:11:58
Ushtrime
00:22:43
Mësimi 15
3 Leksione
Banka qendrore
00:11:27
Tregu monetar
00:15:00
Ushtrime
00:25:00
Mësimi 16
2 Leksione
Zgjidhje tezash, 1
00:21:21
Zgjidhje tezash, 2
00:21:21
Mësimi 17
1 Leksion
Përgatitje për provimin përfundimtar
00:56:38
Çfarë do të mësosh?

Kursi do ju përgatisë më së miri për të shkëlqyer në provimin përfundimtar të sezonit si edhe në kolegium. Të gjitha njohuritë që duhet të keni shpjegohen më së miri. Kursi është i ndarë në këto kapituj:

 • Kërkesa, oferta, ekuilibri i tregut
 • Elasticiteti
 • Zgjedhja konsumatore
 • Prodhimi dhe produkti margjinal
 • Kostoja
 • Firmat dhe llojet e tyre
 • Shpërndarja e të ardhurave
 • Hyrje në makroekonomi
 • AD - AS
 • Konsumi dhe investimet
 • Shpenzimet dhe të ardhurat
 • Papunësia
 • Paraja dhe sistemi bankar
 • Banka qendrore dhe tregu monetar
 • Përgatitje për kolegium
 • Përgatitje për provimin final
Përshkrim i plotë i produktit

Kursi i hyrjes në ekonomi synon të trajtojë të gjitha temat mësimore që do të përbëjnë bazat e pyetjeve të provimit përfundimtar në këtë lëndë. Ky kurs ndahet ne disa video mësime të ndara në kapituj të caktuar në mënyrë që studentët të përgatiten më së miri për provimin përfundimtar të kësaj lënde.

Ky kurs online do t'ju vijë në ndihmë në mënyrë të konsiderueshme pasi temat e trajtuara fokusohen tërësisht në njohuritë që duhet të keni në mënyrë që të dilni mirë në provimin përfundimtar dhe për kolegiumin.

Faqja Kryesore
Kurse/Provime
Njoftime
Menu Kryesore

Nuk e keni ende një llogari? Regjistrohuni më poshtë!